Để kiểm tra tình trạng đơn hàng,
khách hàng vui lòng liên hệ MHS qua nút gửi tin nhắn dưới góc phải dưới để lấy mã vận đơn
và nhập mã vào ô bên dưới và bấm tim đơn.